Dálkové studium

 • Základní informace

  Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (zkrácená, dálková forma) je určen uchazečům, kteří si chtějí, nebo si potřebují, doplnit odbornou kvalifikaci. Hlásit se k němu mohou uchazeči, kteří již získali střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a jsou zdravotně způsobilí ke studiu tohoto oboru. Studium oboru je rozvrženo do tří let a je zakončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně sedm vyučovacích hodin.

  Bližší informace k přijímacím zkouškám - viz Přijímací řízení.

 • Studijní materiály - Tělesná výchova

  Tělesná výchova

  Na těchto stránkách najdete mateiály pro studenty zkrácené formy dálkového studia.

  Podmínky pro splnění plavání

  1) Startovní skok

  • dva pokusy

  2) Technika jednotlivých plaveckých způsobů

  • hodnotí se správnost techniky (vzdálenost 30 m)

  3) 200 m volný způsob  

  • nehodnotí se dosažený čas, ale skutečnost, jestli student uplave celou vzdálenost
 • Studijní materiály - Výtvarná výchova
 • Třída 1. E
 • Třída 2. E

  Aktuality- Vycházka za poznáním Přerova

  V pondělí dne 12.9. jsme "holky z dálkového studia 1.E" s paní profesorkou Marií Nakládalovou vyrazily na společnou prohlídku města Přerova. Byly jsme nadšeny, že poznáme jak krásy města, tak sebe navzájem. Navštívily jsme historické centrum města - Horní náměstí. Z venku jsme si prohlédly muzeum J.A.Komenského a vyfotily u sochy patrona naší školy Jana Blahoslava. Po historických schodech (Uličkou zamilovaných) jsme sešly na nábřeží řeky Bečvy.

  Počasí nám přálo a sluníčko hřálo. Pod hradbami jsme si s paní třídní profesorkou  Mgr. Marií Nakládalovou popovídaly o průběhu studia, které s napětím očekáváme a prožíváme. Po zdařilé vycházce jsme se vrátily k naší škole, a potom rozešly a hlavně rozjely do jiných měst, kde budeme předávat své získané dovednostmi ze studia naší Přerovské školy.

  Myslíme si, že se vycházka velmi vydařila a my nyní známe i jiné cesty než jen z nádraží do školy a ze školy, ale hlavně jsme se navzájem seznámily.   

  Dalším, tak pěkným výletům  a exkurzím zdar..... a hurá 17. října za zvonečky do Brodku u Přerova.

 • Třída 3. E

  Výlet do Olomouce-kostel sv. Mořice

  Výlet do Olomouce-kostel sv. Mořice

  Exkurze –  Englerovy varhany, kostel sv. Mořic v Olomouci

      Chtěly bychom se s Vámi podělit o zážitky z návštěvy těchto nádherných, unikátních varhan, jedněch z nejstarších na území Evropy.

  Naše cesta začala po vyučování na nádraží v Přerově, kde jsme měly sraz i s paní prof. třídní Nakládalovou. Vlakem jsme se přesunuly do Olomouce, a protože jsme měly do prohlídky docela dost času, zastavily jsme se cestou u „Dómu“ prohlédly jsme si nádhernou gotickou katedrálu sv. Václava i jeho sochu na stejnojmenném náměstí a pokračovaly dále. Prošly jsme kolem  Arcibiskupského paláce k Muzeu. Tam jsme se chtěly zastavit v kostele  sv. Pany Marie Sněžné, ale bohužel bylo zavřeno s tím, že vstup je jen po dobu bohoslužby. 

  My jsme měly, ale velké štěstí, protože naše snažení  a zájem viděl  někdo, kdo nás do kostela ochotně pustil,  seznámil nás s historií kostela a také nás zde provedl. Dokonce nás vzal i do nádherné zákristie, kam se normální smrtelník nedostane. Na konec nás zavedl na kůr k varhanám a zahrál na ně.  Když jsem se zeptala, komu máme poděkovat – pravil jen, že „ten co se stará o varhany a kostel.“ 

  Po této nečekané návštěvě jsme zakotvily v „cukrošce“- Máhler , kde čekal již zbytek holek, dali jsme kafčo a obr zákusek a hurá na Englerovy varhany.

  Se stavbou těchto varhan bylo započato již na počátku třicátých let 18. století a původně měly být dílem olomouckého varhanáře  J. Heintzlera, která ovšem již v roce 1736 umírá. Podobně i další, kroměřížský varhanář Krištof Klement záhy umírá a v roce 1738 se Giannini (probošt) obrací na vratislavského stavitele varhan Michala Englera. Vlastní stavba byla ještě pozdržena událostmi slezských válek a ke skutečnému uvedení nových varhan dochází až v předvečer svátku sv. Mořice 22. 9. 1745. Michal Engler postavil nesporně unikátní a špičkový nástroj, který nejen co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Sochařská výzdoba varhan je z hlavní části dílem Filipa Sattlera, především v řezbářské a štukové figurální složce. Sattler ovšem umírá již v roce 1738 a vlastní kompletizaci sochařské výzdoby spolu s rozsáhlou realizací zvláště řezbářského detailu provádí v závěru výstavby varhan jeho tovaryš přebírající vedení dílny Jan Antonín Richter (1712 - 1762). V letech 1959 - 1971 byly varhany a jejich sochařská výzdoba restaurovány, vlastní nástroj rozšířen o další rejstříky a doplněn pěti manuálovým hracím stolem. Tato obnova a modernizace ještě zvýšila výrazové hudební možnosti klasického barokního nástroje (135 rejstříků, 10 400 píšťal a zvukových center). Hrací stůl varhan byl v roce 1999 modernizován počítačem. 

  Zde nás provázel pan Martínek Karel, učitel na LŠU a varhaník u sv. Mořice. Podal nám obsáhlý a velmi zajímavý výklad nejen o historii varhan, jejich parametrech atd. ale i okrajovou historii kostela sv. Mořice. Zahrál nám kousíček Fugy od J. S. Bacha, potom nám zahrál vlastní improvizaci na téma lidové písně a nakonec Beethovenovu – Měsíční sonátu.

  Tímto děkujeme Marcelce za domluvu úžasného zážitku a všem účastnicím varhanicím.

  Zapsala  L.K

   

   

  Další postřehy………………….

  Dne 22. 10. 2012 v odpoledních hodinách jsme se vydaly vlakem do Olomouce. Cílem byl Chrám svatého Mořice a jeho proslulé Englerovy varhany. Výklad měl sám pan varhaník, který hned v úvodu řekl, že hrát zde, byl jeho dětský sen, který se mu splnil. Vyprávěl nám o historii unikátního nástroje, i o jeho parametrech a to vše velmi čtivě a poutavě. Aby ale nezůstalo jen u slov, mohli jsme také obdivovat krásu a sílu zvuku tohoto nástroje, při opravdu koncertní ukázce. V závěru jsem si řekla, že toto je člověk na svém místě, který si své práce váží a dělá ji s láskou a zaujetím! Měla jsem z celé akce moc pěkný pocit. Děkuji všem organizátorkám … 

  A.P.

  Na 22. 10. 2012 jsem se docela těšila. Ne proto, že začal další pracovní týden, ale proto, že nás čekala prohlídka kostela sv. Mořice v Olomouci. Hlavním „tahákem“ byly varhany rodáka z Wroczlawi  Michaela Englera. Velmi poutavým vyprávěním mě a doufám, že nejen mě, pan varhaník přesvědčil o tom, že je člověkem na pravém místě. Já jsem s sebou vzala jak manžela, tak i děti. Ty, kromě zvuku samotného nástroje, zaujala řezbářská práce na varhanách a schopnost pana varhaníka hrát nejen rukama, ale i nohama. J.Z.

  Ráda jsem se účastnila přednášky, prohlídky a excelentní hry varhaníka pana BcA. Martínka na varhany v chrámu sv. Mořice v Olomouci. BcA. Karel Martínek studoval hru na varhany, varhanní improvizaci na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a právě v jeho podání jsme mohli vyslechnout různé skladby a také jednu improvizační. I mého syna, kterého jsem vzala s sebou, varhanní prohlídka velmi zaujala.     R.D.