Erasmus+ KA1

Logo Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od června 2016 realizuje škola dvouletý projekt „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“, jehož obsahem jsou mobility učitelů a který se zaměřuje na jazykové kurzy, inovativní metody výuky a inkluzi. Zahrnuje celkem 8 mobilit: 4 jazykové kurzy (v Anglii, Francii a na Maltě), 3 stínování (job-shadowing) a 1 výukový pobyt na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Francii, Španělsku a Finsku.

První mobility proběhly v březnu a dubnu 2017. Mgr. Šimečková stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi ve škole IISS Majorana-Laterza v italském Putignanu. Mgr. Zubíková strávila 14 dní stínováním ruštiny ve finské škole Veikkolan Koulu ve Veikkola.

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu a Facebooku školy, ve školním časopise Litero i v tisku.