Pedagogika, Psychologie a Pedagogická praxe

 • Členové předmětové komise
  • Předmětová komise pracuje v tomto složení:


  Vedoucí předmětové komise:

  • Mgr. Pavla Kadaníková

  Členové komise:

  • Mgr. Kamila Banátová
  • Mgr. Pavla Kadaníková
  • Mgr. Stanislava Ludíková
  • Mgr. Tereza Malíšková
  • Mgr. Lenka Miklasińská
  • Mgr. Josef Mižigar
  • PaedDr. Ladislava Šmídová
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Charakteristika předmětu

  Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Pedagogika – povinný maturitní předmět

  1.-4. ročník - 2 hodiny

  Psychologie

  1 . - 4 . ročník - 2 hodiny

  Pedagogická praxe

  Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu a probíhá v jeden vyhrazený den v týdnu.

  3. ročník - 3 hodiny; 4. ročník - 4 hodiny

  Odborná praxe

  1. - 2. ročník - 3 týdny; 3. - 4. ročník - 4 týdny

  Oba typy praxe probíhají v různých typech výchovně – vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů.   

  Charakteristika činnosti

  Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika získávají odbornou kvalifikaci. Absolventi toho oboru jsou velmi úspěšní při studiu na pedagogických fakultách.
  Kromě povinné praxe se žáci účastní a vypomáhají jako asistenti při akcích typu „Divadelní Přerov“, akce DDM Atlas Přerov, pomáhají při akcích mateřských škol a školních družin – Mikuláš, vánoční besídky, drakiády, sportovní soutěže, školy v přírodě apod. Na závěr učební praxe žáci nacvičí divadelní představení pro děti z mateřských škol a školních družin.

  Obor Pedagogické lyceum

  Pedagogika – povinný odborný maturitní předmět

  Podle ŠVP, platného od 1.9. 2012 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník – 2 hodiny
  3. ročník – 2 hodiny
  4. ročník - 2 hodiny

  Psychologie

  Podle ŠVP, platného od 1.9. 2012 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník – 2 hodiny
  3. ročník – 2 hodiny
  4. ročník – 2 hodiny

  Odborná pedagogická praxe

  Podle ŠVP, platného od 1.9. 2012 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník - 2 týdny
  3. ročník - 2 týdny

  Charakteristika činnosti

  Pedagogické lyceum je oborem, jehož absolventi získávají odbornou kvalifikaci - asistent pedagoga a pedagog volného času.

 • Obsah výuky
  • Učební praxe

   Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu ve 3. a 4. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxe probíhá pravidelně v jednom vyhrazeném dnu v týdnu - je součástí rozvrhu. Ve třetím ročníku žáci praxi absolvují v mateřských školách a je tříhodinová. Ve čtvrtém ročníku praktikují žáci v mateřských školách nebo školních družinách, a sice čtyři hodiny týdně.

    

  • Odborná praxe

   Rozvržení praxe:

   PMP

           1. roč. - 3 týdny
           2. roč. - 3 týdny
           3. roč. - 4 týdny
           4. roč. - 4 týdny

   Praxe probíhá ve vybraných zařízeních vmístě bydliště žáka či v místě školy.

   V 1. ročníku musí žáci odbornou praxi vykonat v mateřské škole, ve 2. ročníku ve školní družině. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin práce s dětmi a náslechů a 1 hodina rozboru.
   Ve 3 . a 4. ročníku si žáci mohou zvolit k vykonání odborné praxe mateřskou školu nebo školní družinu.

   PdL

   Podle ŠVP platného od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem:

           2. roč. - 2 týdny
           3. roč. - 2 týdny

   Podle předchozích učebních dokumentů:

           3. roč. - 2 týdny
           4. roč. - 2 týdny

   Odbornou praxi žáci vykonají v místě školy či bydliště. Vybrat si mohou z mateřské školy či školní družiny.

  • Metodika praxe

   Připravujete se na učební a odbornou pedagogickou praxi?

   Místo pedagogické praxe by pro vás mělo být nejen místem získávání nových vědomostí, ale i místem pohody, radosti a hlavně společné tvořivé práce dětí i vás.
   Moderní vzdělávání v předškolních a mimoškolních zařízeních dnes představuje takový přístup pedagogů, že na základě obecných přijatých cílů a principů (RVP) budou schopni sami určit podrobnou náplň, časový plán i metody, které budou odpovídat jedinečným podmínkám jejich třídy (vlastní kurikulum).

   Pro plnění těchto úkolů jste již některými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi vybaveni, další budete získávat pod vedením pedagogů cvičných zařízení a vedoucích praxe naší školy.
   Rádi bychom vám usnadnili vaši samostatnou přípravu na pedagogickou praxi a nabízíme vám některé ukázky zpracování témat vašimi spolužáky.

   Doporučení a náměty pro realizaci samostatných výstupů najdete níže.

  • Znaková řeč

   Další úspěšný rok se znakovým jazykem

   Už vás někdy oslovil člověk se sluchovým postižením? Chtěli jste mu pomoci, ale nevěděli jste, jak na to? Ano, právě tyto studenty oslovila naše nabídka kurzů znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé. Po úvodních odborných přednáškách z historie znakového jazyka a surdopedie lektor zařadil hádanky, které přispěly nejen k počátečnímu uvolnění a navázání vzájemných kontaktů, ale při této zábavné činnosti studenti zjistili, že již vlastně něco ze znakového jazyka umí. To je nepochybně motivovalo k usilovným prvním pokusům vyjádřit své zážitky pohyby rukou, podělit se o představy, reagovat na určité situace a klást otázky. Všemu se po celý rok s trpělivostí lektora pana Miroslava Zaorala naučily i v terénu více jak tři desítky studentů.

   A jak dopadly závěrečné zkoušky? Po úspěšném zvládnutí znalostního testu si studenti losovali z navržených témat, pohádek. Právě teď byl vidět úžasný koncert rukou, tělesného zážitku všech zúčastněných.

   A co studenty nejvíce potěšilo? Především to, že jejich velmi dobré výkony nejen ohodnotila zkoušející komise, ale hlavně samotní sluchově postižení.

   A my pedagogové se především těšíme, že studenti získaných dovedností využijí na pedagogické praxi s dětmi a budou se dále zdokonalovat v navazujících  kurzech.

  • Dálkové studium


   Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková, zkrácené studium

   Pedagogika

   Náplň studia pedagogiky tvoří jak základní pedagogické disciplíny, tak i obory hraniční a související. Seznámení s učivem základních pedagogických disciplín vede k individuálnímu rozvoji pedagogických dovedností, hodnotové orientaci, sebereflexi, sebehodnocení, motivaci a napomáhá ke komplexnímu pohledu na vzdělávací proces.

   Počet vyučovacích hodin za studium: 75 (15+30+30)

   Psychologie

   Psychologie jako odborný předmět poskytuje studentům základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi. Ovlivňuje a rozvíjí profesní připravenost, kultivuje jejich postoje a hodnotovou orientaci.

   Počet vyučovacích hodin za studium: 75 (15+30+30)

   Pedagogická praxe

   Během studia je nutné absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů na dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že student vykonává pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pracovní doba je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru.

   Pedagogická praxe probíhá pod vedením pedagogů cvičných zařízení.  Studenti si postupně vyzkoušejí všechny druhy činností.

   V rámci pedagogické praxe vytvoří student portfolio, které zahrnuje deník praxe, metodický zásobník, ukázky prací dětí, ukázky pedagogické dokumentace.

   Návratkapdf0,2 MB
   Odborná praxepdf0,2 MB
 • Akce
  • Akce, soutěže a projekty
   Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
   • Budova SPgŠ
   • Budova SPgŠ
   Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
   • Den otevřených dveří
   • Den otevřených dveří
   • Den otevřených dveří
  • Besedy a exkurze

   Vzdělávací exkurze a besedy jsou uskutečňovány jako důležitý prostředek spojování praxe s teorií, a také významně obohacují vědomosti studentů získané ve výuce. Přibližují konkrétní situace, jsou doplňovány teoretické poznatky, studenti mají možnost se blíže seznámit s podmínkami a způsobem práce různých zařízení.   Žáci se účastní následujích exkurzí a besed:

   • Centrum setkávání, o.s., Přerov
   • Dětský domov a Školní jídelna Přerov
   • Domov mládeže při Střední škole technické
   • Muzeum Komenského v Přerově
   • TyfloCentrum Olomouc
   • SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc
   • ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka
   • Muzikoterapie
   • Náhradní rodinná péče

    

  • Spolupráce s DDM Atlas

   Komise ped-psy-prax pravidelně spolupracuje se Střediskem volného času ATLAS v Přerově, kde naši žáci vypomáhají při organizaci Vánočního a Velikonočního salonu a dopravní výchovy. Žáci zde získají praktické zkušenosti a vyzkouší si jiný způsob práce. Pracovníci ATLASU jsou s našimi žáky spokojeni, o čemž svědčí několikaletá spolupráce.

  • Divadlo 3. ročníky Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Divadelní představení žáků GJB a SPgŠ Přerov

   Každoročně se v měsíci dubnu odehrává na naší škole neuvěřitelná podívaná v podobě divadelních představení žáků 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti tak mají jedinečnou příležitost tímto způsobem poděkovat konkrétním zařízením, paním učitelkám a dětem, které mohli v tomto roce navštěvovat na své pedagogické praxi.

   V pondělí 11.4. a 18.4. 2016 si pro děti ze školních družin a jejich paní vychovatelky připravila třída 3. AP představení s názvem: „Mach a Šebestová“ podle knižní předlohy Miloše Macourka. V divadelním představení ztvárnili žáci dva příběhy a děti se tak mohly vypravit společně s Tarzanem do džungle nebo se podívat se psem Jonatánem na školní výlet. V pohádce také nechybělo kouzelné sluchátko, které v rukách Macha a Šebestové natropilo nejednu pohromu. Naštěstí vše dobře dopadlo. Děti si tak z představení odnesly nové zážitky a doufáme, že i pobavení a to nejenom z jízdy nezapomenutelného školního autobusu.