EVVO

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2016-2017: "ČLOVĚK"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • významné osobnosti české společnosti
 • významné světové osobnosti
 • úloha člověka v historických událostech
 • člověk jako ochránce přírody
 • ontogenetický vývoj člověka
 • fylogenetický vývoj člověka
 • chemické složení lidského těla
 • fyzikální zákonitosti lidského organismu
 • rodina, výchova k rodičovství
 • člověka šlechtitel
 • člověk objevitel
 • člověk přítel, kamarád, …
 • člověk sportovec
 • člověk a udržitelný turismus
 • člověk ničitel

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 : "SLUNCE"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • Slunce - hvězda tvořící centrum Sluneční soustavy
 • Slunce jako základní zdroj všech energií
 • Slunce - základ existence života
 • Sluneční energie a její význam pro fotosyntézu
 • Vznik Slunce, vývoj, charakteristika hvězdy
 • Historie pozorování Slunce, první písemné zmínky
 • Energie v rámci potravních řetězců a pyramid
 • Slunce v dílech umělců
 • Projevy sluneční energie na Zemi
 • Využití sluneční energie - přímé a nepřímé
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Solární články, využití
 • Solární elektrárny
 • Klimatologie
 • Atmosféra Slunce
 • Zatmění Slunce
 • Sluneční skvrny
 • Rizika UV paprsků, problematika opalování, rizika rakoviny
 • Sluneční cykly
 • Sluneční vítr
 • Mise ke Slunci