Anglický jazyk

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně předmětové komise:

  • Mgr. Jitka Hastíková  AJ                    (přístavba, tel: 581 291 230 email: hastikova@gjb-spgs.cz)

  Členové předmětové komise 

  • Mgr. Jana Beranová AJ-HV             (přístavba; tel: 581 291 220, email: beranova@gjb-spgs.cz) 
  • Mgr. Šárka Čecháčková NJ-TV-AJ  (2.patro; tel: 581 291 214, email: cechackova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr.Ludmila Fridrichová AJ-D          (gymnázium, přízemí vpravo; tel: 581 291 233 nebo 581 291 202, email: fridrichova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Lucie Jahodová  AJ                 (2. patro; tel: 581 291 214, email: jahodova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Magdalena Lovečková AJ-RJ  (gymnázium, přízemí vpravo; tel: 581 291 233, email: loveckova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Eva Mikšová AJ-RJ                  (2.patro, tel: 581 291 202, email: miksova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Veronika Pecarová AJ             (gymnázium, přízemí vpravo; tel: 581 291 233, email: pecarova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Soňa Přikrylová                        (přístavba, tel: 581 291 230 email: prikrylova@gjb-spgs.cz)
  • Ing. Kateřina Steiningerová AJ         (gymnázium, přízemí vpravo; tel: 581 291 233, email: steiningerova@gjb-spgs.cz)    
  • Mgr. Grazhina Šimečková AJ-RJ     (gymnázium, přízemí vpravo; tel: 581 291 241, email: simeckova@gjb-spgs.cz)
  • Mgr. Darina Šimková AJ                   (gymnázium, 1.patro; tel: 581 291 234, email: simkova@gjb-spgs.cz
 • Obsah předmětu
  • Maturitní zkouška

   Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když maturuji státně z matematiky:

   1. Ústní zkouška     

    – 15-ti minutový projev na jedno z profilových témat připravených školou

   Jak vypadá moje maturita z angličtiny, když maturuji státně z angličtiny:

   1. Písemný didaktický test
   2. Slohová práce
   3. Ústní zkouška (4 ČÁSTI, celkem 15 minut)

                    I. odpovědi na otázky (žák nemá předem zadány) k všeobecnému tématu
                    II. popis, srovnání a krátký speaking  k všeobecnému tématu
                    III. specifické téma připravené školou
                    IV. dialog s vyučujícím vztahující se k všeobecným tématům

   VŠEOBECNÁ TÉMATA K NOVÉ MATURITĚ

   1. Personal Identification
   2. Family
   3. Housing / Living
   4. Everyday Life
   5. Education
   6. Free time / Entertainment
   7. Relationship between People
   8. Travelling / Transport
   9. Health / Hygiene
   10. Food, Drinks, etc.
   11. Shopping
   12. Jobs, Proffessions
   13. Services
   14. Society
   15. Geography / Nature

   SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY- GYMNÁZIUM 

   1. The Czech Republic (geography, history, population, political system, economy, tourism, famous people, Czech products, cuisine)
   2. The European Union
   3. The System of Education in the Czech Republic, the United Kingdom and the USA
   4. The United Kingdom (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)
   5. The United States of America (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, etc.)
   6. Big Cities (London, Washington D.C., Prague, New York)
   7. Australia and New Zealand
   8. Canada (basic facts, geography, history, population, political system, economy, places of interest, culture, sports, etc.)
   9. British and American Holidays
   10. Famous People (the British Royal Family, American Presidents, etc.)
   11. British and American literature (William Shakespeare, Ernest Hemingway, etc.)
   12. Applying for a job

   SPECIFICKÁ TÉMATA PRO TŘETÍ ČÁST NOVÉ MATURITY - PMP A PEDAGOGICKÉ LYCEUM 

   1. THE PLACE WHERE I LIVE(location, geography, people, transport, places of interest, leisure time facilities, other)
   2. THE CZECH REPUBLIC, PRAGUE (location, geopraphy, politica lsystem, population, brief history, culture and customs, symbols, places of interests, Prague and other places of interest, other)
   3. THE UNITED KINGDOM(location, geography, climate, population, political system, Royal family, places of interest, symbols, other)
   4. LONDON (location, brief history, transport, historical buildings, top tourist attractions, parks, squares, other)
   5.THE UNITED STATES OF AMERICA (location, geography and national parks, climate, population, states and cities, places of interest, political system, US presidents, symbols, other)
   6. BIG CITIES OF THE USA (New York – location, parts, brief history, famous buildings, symbols; Washington D.C. – location, important buildings and other places of interest; other big cities and their characteristics) 
   7. CZECH TRADITIONS, HOLIDAYS (Czech traditions, national holidays and their characteristics, symbols, keeping traditions in your family)
   8. BRITISH AND AMERICAN HOLIDAYS (British and American national holidays, traditions, symbols, dates, other)
   9. MY SCHOOL (official name, characteristics, location, building description and facilities, classrooms, school subjects, my typical schoolday, school rules, school and after-school activities, other)
   10. MY SCHOOL SPECIALIZATION (characteristics, study programme and projects, classroom equipment, activities and events, courses, other)
   11.TEACHER TRAINING – MY EXPERIENCE (institutions, departments and facilities, daily programme – indoor and outdoor activities, responsibilities, my mentor, children and teaching staff, my experience, role of the teacher, other)
   12. WILLIAM SHAKESPEARE (his life and works, classification of the plays, Romeo and Juliet, other British writers)
   13. ERNEST HEMINGWAY (his life and works, Lost Generation, other American writers)
   14. MY FAVOURITE FILM (basic facts – name of the film, actors, genre, etc., director and cast, settings, scene, plot, special effects, other favourite films)
   15. COURSE OF LIFE (different stages and characteristics, advantages and disadvantages, being a teenager, generation gap, my childhood, other)
   16.CZECH AND BRITISH EDUCATIONAL SYSTEMS (characteristics of the Czech educational system, types of schools, grades, marks, school subjects, curriculum, examinations; British school system – characteristics, main differences between the systems, wearing uniforms, famous universities) 

   Ilustrační testy, poslech, ukázky písemných prací naleznete na oficiálních stránkách Nové maturity www.novamaturita.cz
  • Přípravný kurz na FCE

   Příprava k First English Certificate, která je principielně zaměřena na přípravu studentů ke zkoušce FCE, je vyučována jako kroužek ve 3., případně 4. ročníku.  Kroužek se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, a to jak v písemné, tak i mluvené podobě, dále pak na rozvoj poslechových a čtecích dovedností. Všechny tyto dovednosti studenti také využijí ve své přípravě na maturitní zkoušku z AJ a budoucí studium na vysokých školách. Příprava navazuje na znalosti studentů, které získali v samotném předmětu anglický jazyk. 

  • Cambridgeské zkoušky

   V této sekci se můžete dozvědět více o zkouškách, které mají celosvětovou platnost. Jedná se o  KET, PET, FCE, CAE CPE a zkoušky z obchodní angličtiny BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher.

   Dále připojujeme přehled úrovní angličtiny. Toto hodnocení je známo jako jazykový rámec stupnice ALTE vydaný Radou Evropy. U každé jazykové kategorie A1, A2, B1, B2, C1 a C2 si můžete přečíst, co by měl uživatel anglického jazyka znát, umět a používat. Tabulka se dělí na porozumění, mluvení a psaní. Tabulku uvádíme v českém i anglickém jazyce. Maturanti by měli dosáhnout úrovně B2, a tudíž být schopní složit zkoušku FCE.

   Cambridge ESOL Exams for Schools 

   Naše škola je od června 2013 partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge ESOL. Jako partnerská škola získáváme řadu výhod pro žáky i školu:

   a/ Výhody pro žáky:

   -           Levnější ceny zkoušek
   -           Kvalitní studijní materiál zdarma
   -           Zkouška nanečisto v budově školy
   -           Možnost skládání mezinárodní zkoušky v pohodlném prostředí vlastní školy při dostatečném počtu žáků
   -           A mnoho dalších

   b/ Výhody pro školu: 

   -           Aktivní bonusový program
   -           Studijní materiály a metodická podpora
   -           Možnost stát se Cambridge centrem
   -           Špičková školení a akce

   Naše škola nabízí žákům v rámci spolupráce: 

   -           Odbornou přípravu žáků naši školy k mezinárodním zkouškám ZDARMA, zaměřeno na FCE (B2)
   -           Pravidelné testování, ukázky testů
   -           Semináře pro žáky i učitele vedené britskými examinátory

   Britské centrum

   naleznete od srpna 2011 v nově zrekonstruovaných prostorách na Křížkovského 8 v Olomouci. Každý měsíc se zde zdarma pořádají zajímavé semináře pro studenty i učitele. Dále v britském centru najdete knihovnu s unikátní nabídkou literatury. Britské centrum také pořádá mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE).

   Členem se může stát kdokoliv. Pro vystavení průkazu je nutný občanský průkaz, fotografie pasového formátu a samozřejmě zaplacení členské poplatku (pro studenty 400Kč).

   Více informací najdete na: www.bc.upol.cz.

      
 • Studijní materiály a odkazy
  • Studijní materiály

   Na začátku každého školního roku nabízí škola studentům objednání příslušných učebnic za výhodné ceny. Studentům doporučujeme této možnosti využít.

   Používané učebnice v jednotlivých třídách:

   Osmileté gymnázium

   prima - Adventures Starter
   sekunda - Adventures Starter, Elementary
   tercie - Adventures Elementary, Pre-intermediate
   kvarta - Adventures Pre-intermediate
   kvinta - Maturita Solutions Pre-intermediate
   sexta - Maturita Solutions Pre-intermediate / Maturita Solutions Intermediate
   septima - Maturita Solutions Intermediate
   oktáva - Maturita Solutions Upper-intermediate

   Čtyřleté studium – živé jazyky, evropská studia

   1. ročník - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. ročník - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition / Intermediate 2nd edition
   3. ročník - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. ročník - Maturita Solutions Upper-intermediate

   Předškolní a mimoškolní pedagogika:

   1. AP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   1. BP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. AP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. BP - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   3. AP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   3. BP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. AP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. BP - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

   Pedagogické lyceum:

   1. C - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   1. D - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. C - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   2. D - Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   3. C - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   3. D - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. C - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   4. D - Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

   Doplňkové materiály

   Let`s Talk
   Talking Points
   Basic Facts about the English Speaking Countries
   Topics for English Conversation
   Angličtina – maturitní témata
   First Certificate Language Practice
   English Grammar in Use
   Bridge Magazine
   Hello! Magazine

  • Odkazy

   Zde je k dispozici seznam internetových stránek, které s angličtinou a její výukou úzce souvisí.

   http://www.eslpod.com/website/index_new.html -  preferujete-li americkou angličtinu, račte vstoupit.

   www.britannica.com - online verze oblíbené encyklopedie, stránky pro všechny obdivatele americké i britské kultury, které vám poskytnou spoustu zajímavých informací.

   www.english-test.net - stránka v anglickém jazyce vhodná k procvičování slovní zásoby, dozvíte se mnohé o idiomech i slangu.

   www.nonstopenglish.com - opět stránky v anglickém jazyce, na kterých si však můžete zvolit jako průvodní jazyk češtinu. Cvičení jsou poskládána přehledně do tabulek, které vám prozradí obtížnost i zaměření daného úkolu.

   www.gutenberg.org - tentokrát zabrousíme do literatury. Pokud vám nevadí číst knihy z obrazovky počítače (nebo tisknout na papír), tyto stránky vás zajisté nadchnou. Projekt Gutenbeg se zaměřuje na zpřístupnění děl anglicky píšících autorů. Jednoduchým zadáním jména autora či knihy do vyhledavače, získáte jakoukoli knihu vydanou do roku 1926. Od tohoto letopočtu bohužel zafungovala autorká práva a další knihy zde již nejsou k nahlédnutí.

   www.freerice.com - zajímavá a prospěšná hra, jejímž prostřednictvím lze darovat rýži hladovějicím. Za každé správně uhodnuté slovíčko - anglické synonum darují provozovatelé stránek 10 zrnek rýže do Světového potravinového programu.

   www.helpforenglish.cz - české stránky, které vám záludnosti anglického jazyka náležitě vysvětlí a umožní procvičit. Stránky obsahují i maturitní témata, soutěže a kvízy.

   www.englishpage.com - stránky nabízejí nepřeberné množství cvičení. Z nabídky si můžete vybrat konkrétní gramatický jev, slovní zásobu na určité téma či vyzkoušet on-line slovník.

   www.onestopenglish.com - stránky, na nichž lze nalézt přes 6 500 zdrojů materiálu včetně plánů na hodinu, pracovních archů, audio i video nahrávek. Jedná se o celosvětově nejpoužívanější stránky pedagogů, kteří učí angličtinu.

   www.megabooks.cz - jedná se o stránky výhradního dovozce a distributora nakladatelství Oxford University Press. Na stránkách si danou knihu můžete ve vyhledavači najít a ihned objednat, výběr je převeliký.

   www.oup.com - oficiální stránky nakladatelství Oxford University Press, na vstupní stránce zvolíte zemi (Czech Republic) a v rubrice ELT English Language Teaching Vás přivítá čeština. Můžete si zde stáhnout slovíčka k učebnicím, přepis poslechů nebo se dozvědět o konferencích a seminářích, které toto nakladatelství pořádá.

   www.cermat.cz - Cermat je zkratka pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, stránky se věnují především testování. Dříve zde byly dokazy na novou maturitu, ta má nyní vlastní stránky.

   www.novamaturita.cz - jak název napovídá, stránky by Vám měly poskytnout informace o tématu, které nás všechny zajímá

  • Knihy k vypůjčení

   Dostupné knihy v angličtině

   Žáci obou škol si mohou půjčovat knihy na obou budovách, gymnáziu i na pedagogické škole.

   K zapůjčení na gymnáziu:

   knihovna je v přízemí v kabinetě AJ u Mgr. Veroniky Pecarové, chodit půjčovat si můžete kdykoli.        

   STAGE STARTER + STAGE 1 (400 headwords)
   Rowena Akinyemi – Under the Moon (+ 1 CD)
   L. Frank Baum – The Wizard of Oz (+ 1 CD)
   John Escott – Sister Love and other crime stories (+ 1 CD)
   Thomas Hardy – The Withered Arm (+ 1 CD)
   Mark Twain – The Adventures of Tom Sawyer
   Supplementary Readings (New Hotline Starter Extra)
   William Shakespeare: The Tempest (+ 1 CD)
   William Shakespeare: Macbeth (+1CD)
   Geoffrey Chaucer: Five Canterbury Tales (+ 1CD)
   Tim Vicary – The Elephant Man (+ 1 CD)
   Tim Vicary – Mutiny on the Bounty (+ 1 CD)
   Tim Vicary – Titanic (+ 1 CD)
   Tim Vicary – Pocahontas (+ 1 CD)
   Tim Vicary – White Death (+ 1 CD)
   Oscar Wilde The Happy Prince (+ 1 CD)
   William and Kate (+ 1CD) 

   STAGE 2 (700 headwords)
   Louis de Bernieres – Red Dog (+ 1 CD)
   Rosemary Bordur – The Piano (+ 1 CD)
   Alexander  Dumas - The Three Musketeers (+ CD)
   Catherine Cookson –  Matty Doolin
   Daniel Defoe – Robinson Crusoe (+ 1 CD)
   Michael Duckworth – Voodoo Island (+ 1 CD)
   David Herbert Lawrence – Love among the Haystacks (+ 1 CD)
   Mary Matz – Growing up American (reálie)
   Jan Mark – Too Old to Rock and Roll and other stories
   Edgar Allan Poe – The Murder in the Rue Morgue (+ 1 CD)
   Edgar Allan Poe – The Pit and the Pendulum (+CD)
   Philip Prowse – This is London (+ 1 CD)
   William Shakespeare – Much Ado About Nothing (+ 1 CD)
   Seasons and Celebrations (+CD)

   STAGE 3 (1000 headwords)
   Frances Hodgson Burnett – The Secret Garden (+ 2 CD)
   Canada (reálie)
   Raymond Chander – Goldfish
   Charles Dickens – A Christmas Carol (+ 2 CD)
   Sir Arthur Conan Doyle – The Hound of the Baskervilles
   Sir Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool
   F. S. Fitzgerald – The Curious Case of Benjamin Button
   Thomas Hardy – The Three Strangers and Other Stories
   Anthony Hope – The Prisoner of Zenda (+ 2 CD)
   Jack London – The Call of the Wild (+ 2 CD)
   K. M. Peyton – Who, Sir? Me, Sir?
   Scottish Tales
   Erich Segal – Love Story (+ 2 CD)
   Mary Shelley – Frankestein (+ 2 CD)
   Robert Louis Stevenson – Kidnapped
   Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray
   Edith Wharton – Ethan Frome (+ 2 CD)
   Australia and New Zealand
   The USA

   UPPER STAGES 
   Jania Barrell - But Was it Murder?
   Sir Artur Conan Doyle – Sherlock Holmes and the Sport of Kings (+ 1 CD)
   F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby
   John Galsworthy – A Modern Comedy Book 2
   John Galsworthy – A Modern Comedy Book 3
   Nathaniel Hawthorne: The Scarlett Letter
   David Herbert Lawrence - Sons and Lovers
   Sue Leather - The Amsterdam Connection
   Rudyard Kipling – The Jungle Book (+ 1 CD)
   W. Somerset Maugham - A Marriage of Convenience
   New York City (reálie)
   The Man in the Passage and other stories
   Janet McGiffin –  Emergency Murder
   John Steinbeck - East of Eden
   John Steinbeck: The Grapes of Wrath 

   K zapůjčení na pedagogické škole:

   knihovna je ve 2. patře v kabinetě Mgr. Evy Mikšové, chodit půjčovat si můžete kdykoliv.  

   Seznam knih na pedagogické škole naleznete v příloze.    

 • Akce, soutěže a projekty
  Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Budova SPgŠ
  • Budova GJB
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Budova SPgŠ
  • Budova GJB