Kroužky

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů (otevřeno dle zájmu žáků):

Zájmové útvary – školní rok 2016/2017

Jazykové

 • Goethe – Zertifikat B1

 • Příprava na FCE

 • Kroužek přípravy k maturitě z českého jazyka a literatury

 • Kroužek přípravy k maturitní zkoušce a anglického jazyka

 • Basic English

Sportovní

 • Sportovní hry
 • Futsal a florbal
 • Volejbal

Umělecké

 • Klavírní doprovod písní pro pokročilé
 • Orchestr GJB a SPgŠ
 • Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 • Základy hry na hudební nástroj pro 1. ročník Pedagogického lycea
 • Základy hry na klavír pro 1. ročník Pedagogického lycea

Ostatní

 • Psychologie – seminář
 • Chemické praktikum
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z chemie
 • Logika
 • Filmový klub
 • Kurz znakového jazyka – placený