Upravit stránku

Chemie

 • Charakteristika předmětu

   

  Hodinové dotace CHEMIE:

  • Gymnázium - osmileté        "Se znalostí jazyka v otevřené Evropě"    2 hodiny týdně         sekunda až kvarta

  • Gymnázium - osmileté        "Cesta je cíl …(…k jazyku)“                      2 hodiny týdně         sexta a septima

  • Gymnázium - čtyřleté          "Cesta je cíl …(…k jazyku)“                      2 hodiny týdně         1. až 3. ročník

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika                                                   2 hodiny týdně         1. ročník

  • Pedagogické lyceum                                                                             2 hodiny týdně         1. ročník; 2. ročník (1 hodinu týdně)

  Hodinové dotace PŘÍRODOVĚDECKÝ SEMINÁŘ :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                           1 hodina týdně          3. ročník, septima

  Hodinové dotace SEMINÁŘ Z CHEMIE :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                           3 hodina týdně           4. ročník, oktáva

  Chemické praktikum:

  • Náplň kroužku si klade za cíl podporovat a rozvíjet schopnosti talentovaných žáků v oblasti přírodních věd. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolat hlubší zájem o chemii a vést studenty k samostatné práci. Přispívá k nadstandardní přípravě studentů k maturitní zkoušce z chemie a rovněž k úspěšnému přijímacímu řízení uchazečů na fakulty chemického, lékařského, veterinárního a farmaceutického zaměření.
  • Kroužek je určen pro studenty nižšího a vyššího stupně osmiletého gymnázia (sekundy až septimy) a prvního až třetího ročníku čtyřletého studia.
  • Příprava je zaměřena na 52. ročník Chemické olympiády a prohloubení teoretických znalostí formou laboratorních cvičení žáků nižšího stupně gymnázia..

  Termín konání chemického praktika: Čtvrtek:   7.00 - 7.45      

 • Studijní materiály a odkazy

  Sekunda:

  • Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Tercie: 

  • Základy chemie 2 pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Kvarta:

  • Základy chemie 1  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)
   Základy chemie 2  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Kvinta:

  • Chemie 1. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Sexta:

      Chemie 2. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Septima:

  • Chemie 3. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
   Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  Oktáva:

  • Chemie I v kostce pro střední školy (Fragment)
   Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)
   Cvičení k chemii v kostce pro střední školy (Fragment)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia

   

  PEDGOGICKÁ ŠKOLA - Pedagogické lyceum

  1., 2. ročník:

        Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1., 2.ročník

       Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)

 • Akce a soutěže

  Krajské kolo chemické olympiády

  dne 12. dubna 2017 se na Pevnůstce v Olomouci konalo krajské kolo chemické olympiády. Za naši školu se úspěšnou řešitelkou kategorie C stala Sabina Králíková z kvinty  a obsadila krásné 10. místo. Tímto jí děkujeme za reprezentaci školy.

  Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.