Upravit stránku

Spolek při GJB a SPgŠ

K 31. 12. 2015 ukončily svou činnost Nadační fond při GJB a Sdružení pro spolupráci a pomoc při SPgŠ a sloučily se do jednoho subjektu s celoškolní působností.  

Spolek rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ v Přerově (SRPŠ) přispívá k rozvoji vzdělávání a kulturních potřeb žáků Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále přispívat k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků.

Členové SRPŠ jsou voleni zákonnými zástupci žáků v jednotlivých třídách. Každá třída má ve Spolku své zastoupení. Zástupci tříd v SRPŠ se schází na pravidelných schůzkách jednou za měsíc.

SRPŠ se podílí na organizaci a finančním zajištění různých akcí školy. Hradí žákům ze svých prostředků jízdné a startovné na soutěže. Přispívá na kurzy, exkurze a výlety organizované školou. Podílí se na spolufinancování nadstandartních školních pomůcek např. v oblasti jazykového, uměleckého a tělovýchovného vzdělávání. Pro maturitní třídy SRPŠ organizuje a financuje společenské plesy a přispívá jim na další výdaje spojené s maturitní zkouškou.

Zástupci SRPŠ se scházeli pravidelně jedenkrát měsíčně. Předsedkyní se ve školním roce 2015/2016 stala paní Iveta Landsingerová, DiS., zákonná zástupkyně žákyně 3. D. Dalšími členy výboru byli Mgr. Jaroslav Vacek, zákonný zástupce žákyně 3. AP, paní Marcela Šmídová, zákonná zástupkyně žákyně 3. BP. Paní Šmídová pracovala ve funkci hospodářky Spolku rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ.