Upravit stránku

Zeměpis

 • Charakteristika předmětu

  V poznatkové oblasti Zeměpisu a Geografie si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi.  Získávají základní informace o přírodních, společenských, hospodářských, politických  a  kulturních poměrech své vlasti, o státech světa a současných globálních problémech lidstva.

  V činnostní oblasti Zeměpisu a Geografie žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů.

  Předmět umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umožňuje uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.

  Zeměpis a Geografie se realizuje také v úzké koordinaci s dalšími předměty – Biologie, Chemie, Fyzika a tento komplexní přístup naučí žáky pracovat v širším okruhu vzájemných tematických souvislostí a s více zdroji informací.

  Hodinová dotace zeměpisu na gymnáziu

  Studijní obor Gymnázium - osmileté 79-41-K/81

  prima až kvarta - 2 hodiny týdně

  Hodinová dotace geografie na gymnáziu

  Studijní obor Gymnázium - osmileté 79-41-K/81

  kvinta až septima - 2 hodiny týdně

  Studijní obor Gymnázium - čtyřleté 79-41-K/41

  Cesta je cíl .... k jazyku:1. až 3. ročník - 2 hodiny týdně

  Hodinová dotace Semináře a cvičení z geografie na gymnáziu

  Studijní obor Gymnázium - osmileté 79-41-K/81

  septima - 2 hodiny týdně + oktáva - 3 hodiny týdně

  Studijní obor Gymnázium - čtyřleté 79-41-K/41

  Cesta je cíl .... k jazyku: 3. ročník - 2 hodiny týdně + 4.ročník - 3 hodiny týdně

  Hodinová dotace Politické a regionální geografie

  Studijní obor Gymnázium - osmileté 79-41-K/81

  oktáva - 3 hodiny týdně

  Studijní obor Gymnázium - čtyřleté 79-41-K/41

  Cesta je cíl .... k jazyku: 4.ročník - 3 hodiny týdně

  Hodinová dotace zeměpisu na pedagogické škole

  Studijní obor Pedagogické lyceum - čtyřleté 78-42-M/03

  1. a 2. ročník - 2 hodiny týdně

  Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - čtyřleté 75-31-M/01

  1. ročník - 2 hodiny týdně

 • Studijní materiály

  Seznam učebnic

  NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

  Sekunda

  Vilímek, V.  – Nováková, s a kol.: Evropa

  Červinka, P. – Braun, R. a kol: Asie

  Červinka, P. – Braun, R. a kol: Amerika

  Školní atlas světa, sešitové vydání - Evropa

  Školní atlas světa, sešitové vydání - Asie

  Školní atlas světa, sešitové vydání - Amerika

  Tercie

  Vilímek, V.  – Nováková, s a kol.: Evropa

  Herink, J. – Valenta, V.: Současný svět

  Školní atlas světa, sešitové vydání - Evropa

  Školní atlas světa, sešitové vydání - Svět

  Kvarta

  Kastner, J. – Holeček, M. a kol: Zeměpis naší vlasti

  Školní atlas České republiky

  VYŠŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

  1. ročník a kvinta

  Demek, J. a kol.: Geografie 1

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3

  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia

  Školní atlas světa 

  2. ročník a sexta

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3 

  Kastner, J. a kol.: Geografie 4

  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia

  Školní atlas světa

  Atlas ČR

  3. ročník a septima 

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3

  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství

  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia

  Šlégl J. a kol: Ekologie a ochrana ŽP

  Školní atlas světa                           

  Seminář a cvičení z geografie  - 3. i  4. ročník

  Demek, J. a kol.: Geografie 1

  Mirvald, S. a kol.: Geografie 2

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3

  Kastner, J. a kol.: Geografie 4

  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství

  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia

  Školní atlas světa

  Atlas ČR

  Karas, P. a kol.: Maturitní otázky – zeměpis

  Politická a regionální geografie -  4. ročník

  Mirvald, S. a kol.: Geografie 2

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3

  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství

  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia

  Školní atlas světa

  Atlas ČR

  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

  1.ročník 

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy I. Havlíčkův Brod, Fragment, 140 s.

  Valenta, V. a kol. (1999): Současný svět. Praha, ČGS, 86 s.

  Herink, J. (1999): Lidé a příroda. Praha, ČGS, 48 s.

  Štulc, M. a kol. (1999): Životní prostředí. Praha, ČGS, 68 s.

  Peštová, J. (1999): Praktický zeměpis. Praha, ČGS, 32 s.

  Holeček, M. a kol. (2001): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, ČGS, 99 s.                                                                                                    

  PEDAGOGICKÉ LYCEUM

  1. ročník

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy I. Havlíčkův Brod, Fragment, 140 s.

  Herink, J. (1999): Lidé a příroda. Praha, ČGS, 48 s.

  Štulc, M. a kol. (1999): Životní prostředí. Praha, ČGS, 68 s.

  Brázdil, R. a kol. (1986): Úvod do studia planety Země. Praha, SPN, 365 s.

  Peštová, J. (1999): Praktický zeměpis. Praha, ČGS, 32 s.

  Holeček, M. a kol. (2001): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, ČGS, 99 s.

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy II. Havlíčkův Brod, Fragment, 159 s.

  2. ročník

  Valenta, V. a kol. (1999): Současný svět. Praha, ČGS, 86 s.

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy II. Havlíčkův Brod, Fragment, 159 s.

  Netopil, R. a kol. (1988): Geografie Evropy. Praha, SPN, 322 s.

  Zwettler, O. a kol. (2000): Lexikon zemí 2000. Praha, Fortuna Print, 504 s.

 • Akce a soutěže
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.