Upravit stránku

Biologie

 • Charakteristika předmětu

  Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, a jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

  V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, molekulární biologie, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

  Výuka probíhá v odborné učebně biologie , která je vybavená bohatým obrazovým materiálem, sbírkami přírodnin, mikroskopy, dataprojektorem, počítačem s připojením na internet a velkoplošnou projekcí pro video, DVD a počítačové prezentace.

  Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou stomatologie, všeobecné i veterinární lékařství, farmacie, zemědělské obory, všeobecná biologie, genetika, učitelství a další.

  Hodinové dotace Biologie:

  • Gymnázium - osmileté - "Se znalostí jazyka v otevřené Evropě"  2 hodiny týdně      prima až kvarta
  • Gymnázium - osmileté - "Cesta je cíl ...(...k jazyku)"                     2 hodiny tydně      kvinta až septima
  • Gymnázium - čtyřleté   - "Cesta je cíl ...(...k jazyku)"                     2 hodiny týdně      1. až 3. ročník
  • Pedagogické lyceum                                                                      2 hodiny týdně      1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologie a hygiena:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika                                            2 hodiny týdně       1. až 3. ročník
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková                             65 hodin celkem    1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologický seminář:

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                     3. ročník a septima   2 hodiny týdně
  • Gymnázium - osmilleté, čtyřleté                                                    4. ročník a oktáva     3 hodiny týdně

  Hodinové dotace Molekulární biologie a genetika:

  •  Gymnázium  - osmileté, čtyřleté                                                   4. ročník a oktáva     3 hodiny týdně
 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM

  Sekunda:

  • Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Tercie:

  • Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvarta:

  • Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvinta:

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)

  • Botanika (Scientia)

  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

  Sexta:

  • Zoologie (Scientia)

  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

  Septima:

  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

  • Genetika pro gymnázia (Fortuna)

  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

  Oktáva:

  • Biologie buněk pro gymnázia (Scientia)

  • Genetika pro gymnázia (Scientia)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia

   

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA - Pedagogické lyceum

  1., 2., 3. ročník:

  • Biologie pro gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
  • Biologie člověka pro gymnázia (fortuna) 

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1., 2., 3. ročník:

  • Biologie pro gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna) 

  Adresy

  Příroda, organizace

  Příroda.cz - nezávislý informační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě. www.priroda.cz
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
  Botanický ústav Akademie věd České republiky www.ibot.cas.cz

  Houby

  NaHouby.cz - vše o houbách www.nahouby.cz
  Česká mykologická společnost www.myko.cz

  Rostliny

  Stromy.cz - množství informací o stromech v Česku www.stromy.czwww.dendrologie.cz
  Botanický herbář - nesystematický, ale obsáhlý herbář botanika.wendys.cz
  BioLib - můžete zde nalézt systém několika podrobněji zpracovaných oblastí rostlin a živočichů, poměrně rozsáhlou galerii fotografií, stále se rozrůstající databázi odborných termínů www.biolib.cz
  www.kvetenacr.cz
  www.biotox.cz/botanicus/
  www.stromy.cz
  www.hlasek.com/ccflora1an.html
  www.mzm.cz/mzm/herbare.htm
  www.mendelu.cz/arboretum/
  botanika.wendys.cz
  botanika.nikde.cz
  www.botanika.borec.cz

  Živočichové

  Salix - encyklopedie zvířat, články www.salix.cz/rs/
  Savci - on-line encyklopedie savců www.savci.upol.cz/_uvod.htm
  Bezobratlí www.meloidae.com
  Bezobratlí www.bezobratli.info
  Brouci www.coleoptera.ic.cz
  Hmyz www.hmyz.cz
  Akvarijní ryby rybicky.net
  Savci www.savci.upol.cz
  Atlas ryb www.orso.cz/dvorak/uvod.html
  Naše příroda www.priroda.cz/lexikon.php
  Exota www.exota.cz

  Nerosty

  Nerosty - klíč k určování nejběžnějších nerostů cantor.misto.cz/nerosty1/
  Horniny - klíč k určování hornin www.3x-projekt.com/horniny/

  Zoologické a botanické zahrady

  ZOO Praha www.zoopraha.cz/cs/
  ZOO Dvůr Králové www.zoodk.cz
  Podkrušnohorský zoopark v Chomutově www.zoodk.cz
  Zoologická a botanická zahrada města Plzně www.zooplzen.cz
  ZOO Děčín www.zoodecin.cz
  ZOO Hodonín www.zoo-hodonin.cz
  ZOO Brno www.zoobrno.cz
  ZOO Ústí nad Labem www.zoousti.cz
  ZOO Jihlava www.zoojihlava.cz
  ZOO Olomouc www.zoo-olomouc.cz
  ZOO Liberec www.zooliberec.cz/zooliberec
  Botanická zahrada Univerzity Karlovy Praha www.cuni.cz/UK-945.html
  Botanická zahrada Liberec web.vilik.cz/botanickazahrada
  botanická zahrada Masarykovy univerzity www.sci.muni.cz/bot_zahr/index.htm
  botanická zahrada v Olomouci botany.upol.cz/strana.php?id=odd_bot_zahrada

  Národní parky a CHKO

  Krkonošský národní park www.krnap.cz
  Národní park České Švýcarsko ceskosaske-svycarsko.eu
  Národní park Podyjí www.nppodyji.cz
  Národní park a CHKO Šumava www.npsumava.cz

  Časopisy

  Časopis Živa ziva.avcr.cz
  National Geographic Česko - česká mutace světově známého časopisu

 • Akce, soutěže, kurzy, exkurze

  Biologická exkurze

  Dne 8. 3. 2018 se třída 2. AP zúčastnila výukové lekce zaměřené na problematiku  povodní. Program proběhl v ekologickém centru Slůňákov a byl složen zejména z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které byly propojeny s odbornými informacemi ohledně daného tématu.

  52. ročník biologické olympiády kategorie B, C a D – školní kolo

  Letošního školního kola 52. ročníku biologické olympiády se zúčastnilo celkem 14 žáků. V kategorii B (kvinta, sexta, 2. A) 3 žáci, v kategorii C (tercie a kvarta) 3 žáci a v kategorii D (sekunda) 8 žáků. Soutěž byla opět náročná. Žáci řešili test, určovali přírodniny a vypracovávali laboratorní úkol.

  V kategorii B 1. místo obsadila Sabina Králíková ze sexty, 2. místo Ondřej Hanák z kvinty a 3. místo Markéta Zelinková z 2. A.

  V kategorii C 1. místo obsadil Kryštof Ševčík z tercie, 2. místo Vojtěch Vymětal z tercie a 3. místo Daniel Bräutigam z kvarty.

  V kategorii D se na 1. místě umístila Sandra Králíková, na 2. místě Elizabet Caletková, na 3. místě Eliška Mrazíková, všichni ze sekundy.

  Všem umístěným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

  Dne 5. 2. 2018 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  Dne 2. 12. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

  Biologická exkurze 1. BP

  Dne 6. 10. 2017 se uskutečnila biologická exkurze třídy 1. BP. Exkurze byla zaměřena na ekosystémy rybníků, lužního lesa a migraci ptactva.

  Biologická exkurze 2. BP

  Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila biologická exkurze třídy 2. BP. Exkurze byla zaměřena na ekosystémy rybníků, lužního lesa a migraci ptactva.

  9. Kurz terénní biologie II    

  ·         Ve dnech 5. až 8. září 2017 se uskutečnila týdenní exkurze pro žáky Biologického semináře. Kurz je určen pro studenty 4. ročníku a oktávy a byl zaměřen na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí.

  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II

  Jarní biologická exkurze v terénu třídy 1. AP

  Dne 11. dubna 2017 proběhla v Litovelském Pomoraví jarní biologická exkurze v terénu třídy 1. AP. Náplní bylo praktické poznávání flóry a fauny jarního lužního lesa.

  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze

  11. Kurz terénní biologie 1                       22. až 26. května 2017  

  • Týdenní exkurze pro studenty Biologického semináře 3. ročníku zaměřená na prohloubení znalostí z botaniky a zoologie

  • 1. den - 22.5. - NPR Soutok, Cahnov, Ranšpurk 

  • 2. den - 23.5. – Nesyt, Hlohovecké rybníky, rybník František

  • 3. den - 24.5. – Mikulov, Svatý Kopeček, Jeskyně Na Turoldu

  • 4. den - 25.5. – Pouzdřany – NPR Kolby, Vodní dílo Nové Mlýny, Dolní Věstonice

  • 5. den - 28.5. – Lednice, Zámecký rybník, skleník

  Biologická exkurze
  Biologická exkurze

  Biologická olympiáda

  V pondělí 10. dubna se dva žáci naší školy zúčastnili Biologické olympiády. Ta se konala v SVČ ATLAS a BIOS v Přerově. V celkovém pořadí se Lukáš Parolek z primy umístil na hezkém 6. místě a hned za ním na 7. místě skončila Barbora Ptáčková ze sekundy. Tímto jim děkujeme za reprezentaci školy.

  Soutěž Naší přírodou

     V úterý 20.12.2016 se na Biologické stanici v Přerově uskutečnilo kvalifikační kolo soutěže Naší přírodou, ve kterém se spolu utkali zástupci všech gymnázií okresu Přerov.

      Soutěžilo se postupně ve dvou kategoriích (mladší – I., II. a starší – III., IV.) a čtyřech následujících oborech:

  • Společenstvo lesa (Barbora Ptáčková, Ondřej Hanák)

  • Společenstvo vodního prostředí (Lukáš Parolek, František Rezek)

  • Společenstvo polí, luk a pastvin (Lucie Mračková, Eliška Gärtnerová)

  • Společenstvo lidských sídlišť (David Kasan, Lukáš Churý)

  Všichni naši studenti si vedli výborně a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

  Získali jsme třikrát 1. místo, jedno 2. místo a třikrát 3. místo a stali jsme se tak nejúspěšnějším gymnáziem  ze všech zúčastněných gymnázií okresu .

      Vítězství v oboru Společenstvo lesa  mladší kategorie si odnesla Barča Ptáčková ze sekundy, v oboru společenstvo vody mladší kategorie Lukáš Parolek z primy a v oboru společenstvo lidských sídlišť ve starší kategorii zvítězil Lukáš Churý z tercie

     Všichni tři se zúčastní finále této soutěže, které proběhne 20.března 2017 a již teď se mohou těšit na odměnový zájezd, kterého se spolu s ostatními finalisty zúčastní v červnu příštího roku.

      Ondra Hanák z kvarty se s touto soutěží rozloučil letos krásným  2.místem, kdy  o  1.místo přišel díky rovnosti bodů se studentem z gymnázia Hranice až v závěrečném rozstřelu.

  3. místa získali: Lucie Mračková ze sekundy, David Kasan z primy a František Rezek z kvarty.

                                                                 Zpracovala: Mgr. Ivana Zavadilová

  • Naší přírodou 2016, všichni soutěžící z naší školy

  8. Kurz terénní biologie II    

  ·         Ve dnech 5. až 9. září 2016 se uskutečnila týdenní exkurze pro žáky Biologického semináře. Kurz je určen pro studenty 4. ročníku a oktávy a byl zaměřen na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí.