Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Zprávy a fotografie z proběhlých akcí můžete po zaregistrování sledovat na eTwenningovém portálu. Jde o mezinárodní projekt, proto jsou zprávy v anglickém jazyce.

Proběhlé akce na naší škole v rámci jednotlivých předmětových komisí

Výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii

Ve dnech  26. 3.–1. 4. 2017 se uskutečnil výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii v rámci evropského programu Erasmus+. Během pobytu všichni navštěvovali partnerskou školu, účastnili se přednášek a vyučovacích hodin a také se setkali se studenty a učiteli z partnerské školy v Itálii.

Učitelé měli možnost vyměnit si zkušenosti s výukou a systémem školství v obou zemích a žáci si mohli procvičit angličtinu při společných aktivitách s britskými studenty.

Mimo vyučování navštívili bývalou školu „Ragged School“ zřízenou v 19. století pro chudé děti, která dnes slouží jako muzeum, kde jim průvodkyně vysvětlila historii přistěhovalectví v londýnské části East End a nakonec navštívili Museum of London, kde si prohlédli expozici mapující celou historii i současnost Londýna.

Celý projekt je zaměřen na práci s menšinami a jejich začlenění do většinové společnosti a tomu také odpovídaly aktivity naplánované na celou dobu pobytu.

 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně
 • Výměnný pobyt v Londýně

Přednáška pro turecké žáky

Od pondělí 20. 2. do čtvrtka 2. 3. hostila naše škola 15 žákyň a 2 učitele ze střední školy z tureckého města Tokat. Pedagogové školy připravili na každý den pro žákyně pestrý program. V úterý se hosté z Turecka zúčastnili dějepisné přednášky o migraci. Mgr. Marhefková Tomečková vytvořila prezentaci o migraci a migrační krizi. Mgr. Fridrichová hosty s prezentací seznámila a připravila interaktivní úkoly, se kterými tureckým studentkám pomohli žáci septimy. V závěru hodiny se žáci vzájemně učili, jak se česky a turecky představit.

 • Přednáška pro turecké žáky
 • Přednáška pro turecké žáky

V rámci návštěvy žáků střední školy s pedagogickým zaměřením z tureckého města Tokat připravili učitelé pedagogiky výukový program. Cílem programu bylo nahlédnout do světa znakového jazyka, jehož výuka má na škole dlouholetou tradici.

V úvodu Mgr. Stanislava Ludíková a Mgr. Darina Šimková prostřednictvím prezentace seznámily žáky s obsahem a formou výuky znakového jazyka, s významem znakování v mateřských a základních školách i se specifiky výuky neslyšících. Praktická část výuky byla vedena interaktivně s cílem pochopit, že znakový jazyk je důmyslný a bohatý. Žáci pracovali na tématech Setkání, Pozdravy, Časové údaje aj. Využívali při tom metodické materiály naší školy. Na vedení výuky se aktivně podílely dvě studentky, Anežka Hrušková a Veronika Weczerková.

Při společném loučení písní Jingle bells, jingle bells ve znakovém jazyce se zapojili všichni přítomní.

 • Návštěva z Tuerecka

MEZINÁRODNÍ DEN MIGRANTŮ - 18. 12.

Do hodin pedagogiky byly zařazeny aktivity, které měly vést žáky k zamyšlení se nad vlastními schopnostmi, vlastnostmi, chováním a odpovědností za rozvoj společnosti a k zamyšlení se nad vlastním podílem na dění světa.

Účast: třídy 2.AP, 3.AP, 3.C, 3.D

Program:

Aktivita 1

Na základě prezentace a přednášky se žáci seznámili s problematikou adaptace migrantů na nové podmínky, s postoji společnosti k sociokulturním odlišnostem a dopady migrace nejen na dospělé, ale i na děti z různých zemí světa.

Prezentaci s vyprávěním o zkušenostech ze zahraničního pobytu v Nepálu připravila vyučující pedagogiky. Při pobytu navštívila místní školy, ve kterých se učí i děti migrantů z Indie, Číny a Tibetu.

Aktivita 2

Žáci se seznámili s činností Multikulturního centra v Praze (MKC),

které se podílí na vývoji metodických materiálů, pracuje se školami na tématech multikulturního, globálního a rozvojového vzdělávání.

Při této aktivitě byl žákům nabídnut metodický manuál s konkrétními úkoly a moderními metodami, které mohou podpořit při práci s dětmi jejich zájem o globální témata.

Aktivita 3

Žákům byl představen román Gao Xingjiana - Hora duše, který byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Tento básník, prozaik, dramatik žijící ve Francii a téměř profesionální běženec popisuje desetiměsíční cestu podél Dlouhé řeky, od horských planin na hranice Tibetu, líčí cestu přírodními rezervacemi a vesnicemi národnostních menšin.

                   

STUDENTI Z PŘISTĚHOVALECKÝCH RODIN SE PŘEDSTAVUJÍ

NÁZEV AKTIVITY: BESEDA NA TÉMA TRADIČNÍ VIETNAMSKÉ KUCHYNĚ
DATUM KONÁNÍ: 29.11.2016
POČET STUDENTŮ: 22 (7 chlapců a 15 dívek)
AKTIVNĚ SE PODÍLELA: Thu Hang Phamová
POČET DOSPĚLÝCH: 2 (Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Magdalena Lovečková)
POPIS AKTIVITY  A DOPAD NA STUDENTY:

Studentka vietnamského původu uspořádala besedu a ochutnávku tradičních vietnamských jídel. Formou powerpointové prezentace seznámila studenty s typickými vietnamskými pokrmy (polévky, hlavní jídla, dezerty, slavností pokrmy apod.), základními ingrediencemi a postupy při přípravě jídel. Následovala ochutnávka připravených pokrmů (krevety, sardinky, rýžové nudle, asijské houby, mango, medový čaj atd.). Studenti se naučili, jak správně jíst s hůlkami, postup při přípravě konkrétních jídel, složení apod.

NÁZEV AKTIVITY: Jazykový koutek
DATUM KONÁNÍ: 30.11.2016
POČET STUDENTŮ: 22 (7 chlapců a 15 dívek)
AKTIVNĚ SE PODÍLELA: Thu Hang Phamová, Anna Pospíšilová, Kateřina Vařáková
POČET DOSPĚLÝCH: 2 (Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Magdalena Lovečková)
POPIS AKTIVITY  A DOPAD NA STUDENTY: Studentky Thu Hang Phamová, Anna Pospíšilová a Kateřina Vařáková vytvořily plakát s 10 základními vietnamskými frázemi s překladem do češtiny a výslovností. Kromě toho se také studenti mohli naučit počítat do 10. Studenti se s pomocí Thu Hang snažili fráze opakovat a zapamatovat si je. Poté následovalo procvičení frází ve dvojicích. Pak studenti poslouchali vietnamskou hymnu a podívali se na krátké klipy, které natočili mladí Vietnamci žijící v České republice. Obsahem krátkých filmů bylo stereotypní chování Vietnamců a Čechů. Beseda byla pro studenty velkým přínosem i zábavou.

Fráze:  Ano, ne, Kolik je ti let?, Ahoj!, Kde bydlíš?, Jaké jsou tvoje koníčky?, Jak se jmenuješ?, Děkuji., Prosím., Odkud pocházíš? Jak se máš?
Číslovky? 1-10

 

MEZINÁRODNÍ DEN OSOB S POSTIŽENÍM

3.12. 2016 si každoročně připomínáme Mezinárodní den osob s postižením. V naší škole si studenti připravili prezentaci v angličtině o historii tohoto dne a důvodech, proč si jej připomenout, v hodinách OSZ si studenti připravili referát o životě člověka v těžkých životních situacích a pak diskutovali o tom, jak se s takovou těžkou situací vyrovnat, jak nabídnout pomoc a jak ji přijmout.

V hodinách pedagogiky si studenti vyzkoušeli práci s terapeutickými a vzdělávacími pomůckami pro trávení volného času osob s různými druhy postižení:

Aktivita: „Žít život s postižením - trávení volného času“

Dospělí: Mgr. Stanislava Ludíková

Účast: žáci tříd 2. AP, 2. BP, 3. C, 3. D, 3. AP (Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum)

Do výuky pedagogiky budoucích učitelů a vychovatelů bylo zařazeno seznámení s novými metodami vzdělávání v oblasti integrace/inkluze dětí se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, sluchovým, pohybovým, řečovým).

Ke dni 3. 12. 2016 si žáci vyzkoušeli činnosti s terapeutickými a vzdělávacími pomůckami pro volný čas, které děti aktivizují, stimulují.

Hry s pomůckami podporují spolupráci a komunikaci se svým okolím, relaxaci.

Jiné vedou ke zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy, smyslové zkušenosti, orientace v prostoru a v čase.

Program:

 • Připomenutí dne osob s postižením (prezentace)
 • Ukázka uspořádání třídy pro žáky se zdravotním postižením (prezentace)
 • Praktické ukázky činnosti se speciálními pomůckami

Senzomotorické pomůcky:

LOUPOrozvoj zručnosti, týmové spolupráce, koordinace očí a horních končetin

Hlavolam TANGRAMY – zvyšuje koncentraci, zlepšuje paměť, rozvíjí jemnou motoriku

TURBINO – společenská hra, vhodná pro děti s poruchou řeči (kontrola dechu, rozvoj slovní zásoby)

Lapač míčků (soft)nácvik motorických schopností

Nekonečná dráha – zlepšuje úroveň soustředění, koordinace rovnovážných schopností, koordinace oka-ruky

Pyramidová rallye – rozvoj motoriky, postřehu, pozornosti, prostorové orientace

Sluchové pexeso – rozvoj sluchového vnímání

Hmatové pexeso – smyslový rozvoj, 10 různých materiálů

Boj na mostě – společenská hra pro nevidomé, rozvoj hmatu, orientace v prostoru, početních představ

Hra s časem – odhad času

LoopLiner – rehabilitační pomůcka, podporuje tělesnou koordinaci, odbourání stresu  

 

V hodinách hudební výchovy studenti předstírali postižení (např. slepotu) a vyzkoušeli si tak hru na hudební nástroj.

Ve středu 7. 12. 2016 vystoupily v Městském domě studentky SPgŠ (7 děvčat ze třídy 2. C, 2. D a 2. AP) pod vedením Mgr. Jany Beranové se svým vánočně laděným hudebním programem na členské schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově.

 • Dějepis, Základy společenských věd a Občanská nauka

  Odchody Josefa Brykse

  Životní příběh Josefa Brykse, československého letce v britské RAF, statečně bojujícího proti nacistickému režimu a poté nastupujícímu totalitarismu v Československu se stal tématem další přednášky v rámci projektu Erasmus+.

  Regionální historik Mgr. Zdeněk Smiřický a Karel Bryks, synovec jmenovaného, žákům 4. A a oktávy zajímavou formou zpřístupnili osudy, a zejména důmyslné útěky Josefa Brykse z nacistických věznic, díky nimž získal přezdívku „Útěkář“. Žáci také mohli zhlédnout kolekci nejvyšších vyznamenání České republiky, Kanady a Velké Británie, udělené tomuto výjimečnému muži.

  • Beseda o Josefu Bryksovi
  • Beseda o Josefu Bryksovi
  • Beseda o Josefu Bryksovi
  • Josef Bryks

  O historii Romů s PhDr. Pavlem Kopečkem, Ph.D.

  GJB a SPgŠ je pro období let 2016-2018 zapojeno do projektu Erasmus+. V rámci tohoto projektu žáci dějepisného semináře a humanitních studií vyslechli dne 12. října 2016 přednášku PhDr. Pavla Kopečka, Ph.D. na téma Historie Romů v českých zemích. Přenášející nastínil účastníkům hlavní etapy migrace romského etnika u nás.

  • Přednáška na téma Historie Romů
  • Přednáška na téma Historie Romů
  • Přednáška na téma Historie Romů
  • PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
 • Český jazyk a literatura a Dramatická výchova

  Emigrace - imigrace

  Vybrané žákyně ze sekundy a tercie  přečetly knihu Deník Anny Frankové. Proběhla diskuze o knize v hodině českého jazyka a následně dívky zpracovaly tematickou nástěnku umístěnou ve vestibulu školy (hodiny VV).

  sekunda - Anna Pospíšilová, Alžběta Bařinková, Anežka Kováčiková, Sára Kučerková, Barbora Maťová, Thu Hang Phamová, Eva Réznerová, Bára Zavadilová
  tercie - Monika Grunclová, Stela Luisa Dieguezová
  Vyučující českého jazyka A. Chmelová

  • emigrace - imigrace
  • Emigrace - imigrace
  • emigrace - imigrace

  Žáci dostali obecné zadání svých slohových prací – „Inkluze v nás a kolem nás.“

  Toto téma měli za úkol „naplnit“ svou vlastní zkušeností, vlastním zážitkem z všedního života. Mnozí dali svému textu také vlastní název. Texty bychom přečetli na březnové Literární kavárně.

 • Hudební výchova

  Projekt ERASMUS+

  PROJEKTOVÝ TÝDEN PK HV na SPgŠ

  12. – 16. prosince 2016

  Název aktivity:

  „Hrajeme s handicapem“ aneb zážitkový hudebně výchovný program

  Cílová skupina: žáci denního a dálkového studia naší školy

  Princip aktivity:

  Žáci naší školy měli díky připraveným aktivitám možnost vyzkoušet si pro ně běžné hudební aktivity s uměle vytvořeným handicapem. Tento program podnítil jejich kreativitu, ukázal nové pohledy na život a v neposlední řadě podpořil sociální vnímavost našich žáků vůči postiženým lidem a jejich odlišnostem. Učitelé se spolu s žáky zamýšleli nad možnými metodami a postupy výuky hry na klavír pro osoby s postižením, které bude možné zařadit v případě integrace žáků s tělesným a smyslovým postižením do naší školy. Získané poznatky mohou žáci SPgŠ využít také ve svém budoucím povolání.

  Hra na klavír – vybrané aktivity:

  1. Hra se zavázanýma očima („nevidomí“ nebo dočasně po operaci zraku) - píseň podle vlastního výběru
  2. Hra dvěma prsty („po zranění rukou“) - ukazovák P a L ruky (ruku není třeba fixovat)
  3. Hra jednou rukou („po amputaci levé ruky“) - hraje pouze P ruka

  Aktivita+  Hra dvěma prsty se zavázanýma očima („kombinované zranění“) - ukazovák P a L ruky

  Organizace projektového dne:

  1. Přípravná (motivační) hodina

  • Učitel zprostředkuje žákům vstupní informace o vybraných tělesných a smyslových vadách (ukázky na www.youtube.com – hra na hudební nástroj osob s postižením) a připomene žákům datum 3. 12. - Mezinárodní den osob s postižením
  • Žáci vyplní dotazník před aktivitou (viz příloha)
  • Učitel nabídne žákům konkrétní hudební aktivity s tělesným a smyslovým postižením a sám si připraví první ukázku (hru se zavázanýma očima, hru na klavír dvěma prsty, čtyřmi prsty apod.), aby žáky vhodně motivoval

  2. Ukázková (finální) hodina

  • Žáci si zvolí vhodnou píseň a druh postižení (1-2) a předvedou individuální tvořivou hru na klavír (učitel sleduje rozdíl mezi přístupem začátečníků a pokročilých)
  • Během aktivity učitel pořídí fotodokumentaci a krátký videozáznam
  • Žáci vyplní dotazník po aktivitě (viz příloha)

  Formy vyhodnocení aktivity:

  • Zpracování dotazníku před a po vyzkoušení konkrétní aktivity
  • Pořízení fotodokumentace a videonahrávky všech aktivit

  Vyhodnocení dotazníku „před“:

  Většina žáků si v podstatě dovedla představit handicap krátkodobě nebo jen u nějaké činnosti, ostatní si to představit nedovedli vůbec nebo jen stěží.

  Více jak polovina zúčastněných se nejvíce obávala obtížnosti hry na klavír dvěma prsty. Někteří žáci si mysleli, že je překvapí právě to, že činnost, kterou považují za „nejlehčí“, bude tou nejobtížnější. Žáci se obávali toho, že poslepu nedokáží najít správné klávesy a že budou dezorientovaní.

  Vyhodnocení dotazníku „po“:

  Zúčastnění žáci měli před činnostmi v projektu obavy, ale u samotných činností se velmi „bavili“.

  Všechny překvapilo, že pro ně nebylo tak obtížné hrát na klavír se zavázanýma očima („nevidomí“), i když obtížně „hledali“ správnou tóninu. Pokročilejším žákům nedělala hra na klavír s handicapem takové problémy jako začátečníkům a bavilo je objevovat neznámé postupy a překonávat „překážky s handicapem“. Někteří žáci tvrdili, že smyslové postižení je při hře na klavír větší handicap než tělesné postižení (např. ztráta prstů). Přesto se shodli na tom, že hrát na klavír dvěma prsty („po amputaci prstů“) je velmi obtížné, protože to bylo pro ně moc složité (zorientovat se, když chtěli levou rukou hrát doprovod). Hra na klavír jednou rukou přišla obtížná nejmenšímu počtu dotazovaných. Při hře se zavázanýma očima si také žáci uvědomovali, jak potřebný je sluch.

  Žáky aktivita velmi zaujala a všichni se s obrovským nasazením do činnosti zapojili. Z vlastní iniciativy si žáci vyzkoušeli také hru na klavír nohou či sevřenou pěstí.

  Hlavním přínosem pro všechny zúčastněné bylo zkusit si, jak to mají osoby s postižením při hře na klavír obtížné. Při sledování ukázek výkonů handicapovaných umělců na youtube žáci obdivovali jejich obrovskou píli, vůli a motivaci něco dokázat.

  Použitá metodika:

  • Individuální i skupinová práce s žáky denního i dálkového studia v předmětech Hra na hudební nástroj a Specializace hudební výchovy
  • Praktická ukázka hry na klavír s určeným handicapem - učitel, ukázky na www.youtube.com  
  • Individuální tvořivá hra na klavír s vybraným handicapem - žáci
  • Tvorba dotazníku před a po vyzkoušení konkrétní aktivity (co si žáci myslí, že je překvapí a co je ve skutečnosti překvapilo, jak by si poradili apod.)

  Použité pomůcky:

  • Hudební nástroje, které běžně využíváme ve výuce HHN, ZHHN, HVS, SHV, HVM
  • Šátek na zavázání očí
  • Dataprojektor
  • Fotoaparát, videokamera

  Počet zúčastněných osob na přípravě, průběhu a vyhodnocení aktivity a osob aktivitou dotčených:

  Počet zúčastněných osob: celkem 8 učitelů, z toho 5 žen a 3 muži

  Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Jana Možíšová, Mgr. Lenka Miklasińská,
  Mgr. Marie Nakládalová, Mgr. Vítězslav Kružík, PhD, Mgr. Jiří Ocelka, PhDr. Jiří Zapletal

  Počet žáků: celkem 70 žáků, z toho 69 dívek a 1 chlapec

   

  Zpracovala Mgr. Jana Beranová

  V Přerově 3. 1. 2017

  • 2C, 2D
  • 3AP
  • 3AP + 3BP
  • 4AP
  • 4BP
  • 4C
  • 4D
  • HHN 3AP
  • HVS 3AP + 3BP
  • SHV 2C + 2D
  • SHV 3AP + 3BP
  • SHV 4C + 4D
 • Tělesná výchova

  Sportovní den Z pohádky do pohádky

  Aktivita: Sportovní den pro děti ze sociálně vyloučených lokalit/znevýhodněných skupin
  Datum konání: 7. 4. 2017
  Místo konání: Velká a malá tělocvična GJB a SPgŠ Přerov

  Pomůcky a ceny zakoupené z projektu a použité v rámci aktivity:

  • 4x raketa na stolní tenis
   3x badmintonové rakety
   1x badmintonové košíčky
   2x míčky na stolní tenis
  • ceny v hodnotě 600 Kč (pastelky, omalovánky, fixy, gumy, strouhátka,…)

  Počet žáků: 29 (0 chlapců a 29 dívek) GJB a SPgŠ Přerov
  Počet dětí:  22 (11 chlapců a 11 dívek) MŠ Komenského 25, Přerov
                       27 (12 chlapců a 15 dívek) ZŠ Boženy Němcové 16, Přerov

  Počet dospělých:  2 (1 žena, 1 muž) GJB a SPgŠ Přerov
                                  4 (1 muž, 3 ženy) ZŠ Boženy Němcové 16, Přerov
                                  2 (0 mužů, 2 ženy) MŠ Komenského 25, Přerov

  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Petr Zbořil, Mgr. Kateřina Herinková

  Popis aktivity a dopad na žáky:

       Dne 7. dubna 2017 uspořádali žáci GJB a SPgŠ Přerov ve velké tělocvičně zdejší školy pohádkové sportovní dopoledne pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu Erasmus+. 22 dětí předškolního věku z  MŠ Komenského a 27 dětí z přípravné a první třídy ZŠ Boženy Němcové bylo rozděleno do sedmi družstev a soutěžilo v osmi netradičních soutěžích a disciplínách, ve kterých si vyzkoušely úroveň svých pohybových dovedností. Na každém stanovišti na ně čekaly dvě pohádkové bytosti (žákyně GJB a SPgŠ). Děti se svými vedoucími musely projít z jedné pohádky do druhé. Po absolvování všech disciplín byla vyhodnocena nejlepší družstva. Kromě odměny v podobě sladkostí, účastnického diplomu a spousty upomínkových předmětů, které kromě zdejší školy věnovalo také město Přerov, si všechny děti odnesly i nezapomenutelný zážitek z krásně prožitého sportovního dopoledne. Na závěr si pak mohly zatancovat a vyfotit se s jednotlivými pohádkovými bytostmi.

       Partnerství vedoucího (žákyně naší školy) a 7 členných družstev dětí vedlo ke spolupráci, vzájemné pomoci i upřímnému povzbuzování nejen vedoucího družstva, ale i dětí samotných. Kromě zjištění úrovně pohybových dovedností se děti spontánně zapojily i do nových pohybových činností, se kterými se dosud nesetkaly. Přímou účastí na jednotlivých stanovištích se každé dítě podílelo na týmovém výkonu družstva. Mezi dětmi tak došlo k rozvoji spolupráce, posílení sociálních vztahů, rozvoji komunikačních schopností, ohleduplnosti, zdravé ctižádosti a výchově pro fair-play.

       Naše žákyně si tak mohly vyzkoušet, jak samy zvládnou organizaci sportovního dne pro děti. Což pro ně, jako budoucí učitelky v MŠ, jistě byla velmi cenná zkušenost, kterou budou moci využít ve svém budoucím povolání. 

  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
  • Sportovní den Z pohádky do pohádky
 • Znakový jazyk

  Zábavně se znakovkou

  Aktivita: Soutěž Zábavně se znakovkou
  Datum konání: 14. 3. 2017
  Místo konání: MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
  Počet studentů:  13 (2chlapci a 11 dívek) Přerov
                             14 (11chlapců a 3 dívky) Valašské Meziříčí
  Počet dospělých:  4 (3 ženy, 1 muž) Přerov
                               10 (5 mužů, 5 žen) Valašské Meziříčí
  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Stanislava Ludíková, Mgr. Radka Novotná, Mgr. Věra Mikulcová, lektor znakového jazyka Miroslav Zaoral

  Popis aktivity a dopad na studenty:

  Dne 14. 3. 2017 se uskutečnila v Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí soutěž Zábavně se znakovkou, která navazuje na výuku znakového jazyka na naší škole. Slavnostní zahájení se neslo v duchu prezentace naší školy ve znakovém jazyce a působivým scénickým tancem žákyně Markéty Študentové.
  Pak se již naplno rozběhla soutěž v 7 disciplinách. Disciplíny měly vzdělávací i zábavný charakter, vztahovaly se k oblasti společensko-kulturní i sportovní. Žáci měli například připravit pro svého kamaráda neobvyklý zážitek, provést ho zajímavými místy svého regionu, vybrat si v restauraci jídlo a pití, doporučit recept na dobrý nápoj nebo doporučit a popsat svému kamarádovi některý z cviků k podpoře zdraví. Také si zahráli na moderátory znakového jazyka ČT aj.  Plnění úkolů hodnotili pedagogové a tlumočníci znakového jazyka výše jmenované školy a soutěžící při tom povzbuzovali k lepším výkonům.
  Partnerství 2-3 členných družstev (slyšící a neslyšící žák) vedlo k vzájemné spolupráci, pomoci i upřímnému povzbuzování.
  Při slavnostním ukončení dostali všichni účastníci diplomy a drobný dárek. Na závěr se při břišním tanci Sarai Mošťkové všichni na chvíli přenesli do světa exotiky.
  V průběhu akce měli studenti prostor k navázání přátelství, neformálnímu rozhovoru a také k prohlídce areálu školy.
  Účastníci se velmi pozitivně vyjadřovali o přínosu celé akce.
  Přímou účastí na společných aktivitách získali vhodné náměty k integraci /inkluzi žáků se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností, získali nejen nové vědomosti o životě sluchově postižených, ale upevnili a rozšířili si slovní zásobu a dialogické dovednosti, a v neposlední řadě i schopnost porozumět znakovanému monologu tlumočníka.
  Vedení školy s pedagogy nám vytvořilo skvělé podmínky k uskutečnění této akce, a proto také dopoledne strávené s žáky a pedagogy školy bylo velmi příjemné a smysluplné.

  Pozn.: 15. 3. 2017 Zpráva odvysílaná na ČT2 v 19:50
  (Zprávy ve znakovém jazyce – Ze světa neslyšících)

  http://www.val-mez.cz/indexss.php?page=aktuality&id=437

   

  • Zábavně se znakovkou
Logo Erasmus+