Chemie

 • Charakteristika předmětu

   

  Hodinové dotace CHEMIE:

  • Gymnázium - osmileté        "Se znalostí jazyka v otevřené Evropě"    2 hodiny týdně         sekunda až kvarta

  • Gymnázium - osmileté        "Cesta je cíl …(…k jazyku)“                      2 hodiny týdně         sexta a septima

  • Gymnázium - čtyřleté          "Cesta je cíl …(…k jazyku)“                      2 hodiny týdně         1. až 3. ročník

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika                                                   2 hodiny týdně         1. ročník

  • Pedagogické lyceum                                                                             2 hodiny týdně         1. ročník; 2. ročník (1 hodinu týdně)

  Hodinové dotace PŘÍRODOVĚDECKÝ SEMINÁŘ :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                           1 hodina týdně          3. ročník, septima

  Hodinové dotace SEMINÁŘ Z CHEMIE :

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                           3 hodina týdně           4. ročník, oktáva

  Chemické praktikum:

  • Náplň kroužku si klade za cíl podporovat a rozvíjet schopnosti talentovaných žáků v oblasti přírodních věd. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolat hlubší zájem o chemii a vést studenty k samostatné práci. Přispívá k nadstandardní přípravě studentů k maturitní zkoušce z chemie a rovněž k úspěšnému přijímacímu řízení uchazečů na fakulty chemického, lékařského, veterinárního a farmaceutického zaměření.
  • Kroužek je určen pro studenty nižšího a vyššího stupně osmiletého gymnázia (sekundy až septimy) a prvního až třetího ročníku čtyřletého studia.
  • Příprava je zaměřena na 52. ročník Chemické olympiády a prohloubení teoretických znalostí formou laboratorních cvičení žáků nižšího stupně gymnázia..

  Termín konání chemického praktika: Čtvrtek:   7.00 - 7.45      

 • Studijní materiály a odkazy

  Sekunda:

  • Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Tercie: 

  • Základy chemie 2 pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Kvarta:

  • Základy chemie 1  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)
   Základy chemie 2  pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (Fortuna)

  Kvinta:

  • Chemie 1. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Sexta:

      Chemie 2. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

  Septima:

  • Chemie 3. díl pro čtyřletá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
   Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)

  Oktáva:

  • Chemie I v kostce pro střední školy (Fragment)
   Chemie II v kostce pro střední školy (Fragment)
   Cvičení k chemii v kostce pro střední školy (Fragment)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia

   

  PEDGOGICKÁ ŠKOLA - Pedagogické lyceum

  1., 2. ročník:

        Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1., 2.ročník

       Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN)

 • Akce a soutěže

  Krajské kolo chemické olympiády

  dne 12. dubna 2017 se na Pevnůstce v Olomouci konalo krajské kolo chemické olympiády. Za naši školu se úspěšnou řešitelkou kategorie C stala Sabina Králíková z kvinty  a obsadila krásné 10. místo. Tímto jí děkujeme za reprezentaci školy.

  Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Budova GJB
  • Budova GJB
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Chemické pokusy na budově GJB
  • Chemické pokusy na budově GJB
  • Chemické pokusy na budově GJB
  • Chemické pokusy na budově GJB
  • Chemické pokusy na budově GJB
  • Chemické pokusy na budově GJB