Biologie

 • Charakteristika předmětu

  Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, a jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

  V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, molekulární biologie, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

  Výuka probíhá v odborné učebně biologie , která je vybavená bohatým obrazovým materiálem, sbírkami přírodnin, mikroskopy, dataprojektorem, počítačem s připojením na internet a velkoplošnou projekcí pro video, DVD a počítačové prezentace.

  Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou stomatologie, všeobecné i veterinární lékařství, farmacie, zemědělské obory, všeobecná biologie, genetika, učitelství a další.

  Hodinové dotace Biologie:

  • Gymnázium - osmileté - "Se znalostí jazyka v otevřené Evropě"  2 hodiny týdně      prima až kvarta
  • Gymnázium - osmileté - "Cesta je cíl ...(...k jazyku)"                     2 hodiny tydně      kvinta až septima
  • Gymnázium - čtyřleté   - "Cesta je cíl ...(...k jazyku)"                     2 hodiny týdně      1. až 3. ročník
  • Pedagogické lyceum                                                                      2 hodiny týdně      1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologie a hygiena:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika                                            2 hodiny týdně       1. až 3. ročník
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková                             65 hodin celkem    1. až 3. ročník

  Hodinové dotace Biologický seminář:

  • Gymnázium - osmileté, čtyřleté                                                     3. ročník a septima   2 hodiny týdně
  • Gymnázium - osmilleté, čtyřleté                                                    4. ročník a oktáva     3 hodiny týdně

  Hodinové dotace Molekulární biologie a genetika:

  •  Gymnázium  - osmileté, čtyřleté                                                   4. ročník a oktáva     3 hodiny týdně
 • Studijní materiály a odkazy

  GYMNÁZIUM

  Sekunda:

  • Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Tercie:

  • Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvarta:

  • Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus)

  Kvinta:

  • Obecná biologie pro gymnázia (Fortuna)

  • Botanika (Scientia)

  • Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

  Sexta:

  • Zoologie (Scientia)

  • Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

  Septima:

  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

  • Genetika pro gymnázia (Fortuna)

  • Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

  Oktáva:

  • Biologie buněk pro gymnázia (Scientia)

  • Genetika pro gymnázia (Scientia)

  1. ročníky, 2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky - studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia

   

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA - Pedagogické lyceum

  1., 2., 3. ročník:

  • Biologie pro gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
  • Biologie člověka pro gymnázia (fortuna) 

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1., 2., 3. ročník:

  • Biologie pro gymnázia (Nakladatelství Olomouc)
  • Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna) 

  Adresy

  Příroda, organizace

  Příroda.cz - nezávislý informační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě. www.priroda.cz
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
  Botanický ústav Akademie věd České republiky www.ibot.cas.cz

  Houby

  NaHouby.cz - vše o houbách www.nahouby.cz
  Česká mykologická společnost www.myko.cz

  Rostliny

  Stromy.cz - množství informací o stromech v Česku www.stromy.czwww.dendrologie.cz
  Botanický herbář - nesystematický, ale obsáhlý herbář botanika.wendys.cz
  BioLib - můžete zde nalézt systém několika podrobněji zpracovaných oblastí rostlin a živočichů, poměrně rozsáhlou galerii fotografií, stále se rozrůstající databázi odborných termínů www.biolib.cz
  www.kvetenacr.cz
  www.biotox.cz/botanicus/
  www.stromy.cz
  www.hlasek.com/ccflora1an.html
  www.mzm.cz/mzm/herbare.htm
  www.mendelu.cz/arboretum/
  botanika.wendys.cz
  botanika.nikde.cz
  www.botanika.borec.cz

  Živočichové

  Salix - encyklopedie zvířat, články www.salix.cz/rs/
  Savci - on-line encyklopedie savců www.savci.upol.cz/_uvod.htm
  Bezobratlí www.meloidae.com
  Bezobratlí www.bezobratli.info
  Brouci www.coleoptera.ic.cz
  Hmyz www.hmyz.cz
  Akvarijní ryby rybicky.net
  Savci www.savci.upol.cz
  Atlas ryb www.orso.cz/dvorak/uvod.html
  Naše příroda www.priroda.cz/lexikon.php
  Exota www.exota.cz

  Nerosty

  Nerosty - klíč k určování nejběžnějších nerostů cantor.misto.cz/nerosty1/
  Horniny - klíč k určování hornin www.3x-projekt.com/horniny/

  Zoologické a botanické zahrady

  ZOO Praha www.zoopraha.cz/cs/
  ZOO Dvůr Králové www.zoodk.cz
  Podkrušnohorský zoopark v Chomutově www.zoodk.cz
  Zoologická a botanická zahrada města Plzně www.zooplzen.cz
  ZOO Děčín www.zoodecin.cz
  ZOO Hodonín www.zoo-hodonin.cz
  ZOO Brno www.zoobrno.cz
  ZOO Ústí nad Labem www.zoousti.cz
  ZOO Jihlava www.zoojihlava.cz
  ZOO Olomouc www.zoo-olomouc.cz
  ZOO Liberec www.zooliberec.cz/zooliberec
  Botanická zahrada Univerzity Karlovy Praha www.cuni.cz/UK-945.html
  Botanická zahrada Liberec web.vilik.cz/botanickazahrada
  botanická zahrada Masarykovy univerzity www.sci.muni.cz/bot_zahr/index.htm
  botanická zahrada v Olomouci botany.upol.cz/strana.php?id=odd_bot_zahrada

  Národní parky a CHKO

  Krkonošský národní park www.krnap.cz
  Národní park České Švýcarsko ceskosaske-svycarsko.eu
  Národní park Podyjí www.nppodyji.cz
  Národní park a CHKO Šumava www.npsumava.cz

  Časopisy

  Časopis Živa ziva.avcr.cz
  National Geographic Česko - česká mutace světově známého časopisu

 • Akce, soutěže, kurzy, exkurze

  Biologická exkurze 1. BP

  Dne 6. 10. 2017 se uskutečnila biologická exkurze třídy 1. BP. Exkurze byla zaměřena na ekosystémy rybníků, lužního lesa a migraci ptactva.

  Biologická exkurze 2. BP

  Dne 3. 10. 2017 se uskutečnila biologická exkurze třídy 2. BP. Exkurze byla zaměřena na ekosystémy rybníků, lužního lesa a migraci ptactva.

  9. Kurz terénní biologie II    

  ·         Ve dnech 5. až 8. září 2017 se uskutečnila týdenní exkurze pro žáky Biologického semináře. Kurz je určen pro studenty 4. ročníku a oktávy a byl zaměřen na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí.

  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II
  • 9. kurz terénní biologie II

  Jarní biologická exkurze v terénu třídy 1. AP

  Dne 11. dubna 2017 proběhla v Litovelském Pomoraví jarní biologická exkurze v terénu třídy 1. AP. Náplní bylo praktické poznávání flóry a fauny jarního lužního lesa.

  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze
  • Jarní biologická exkurze

  11. Kurz terénní biologie 1                       22. až 26. května 2017  

  • Týdenní exkurze pro studenty Biologického semináře 3. ročníku zaměřená na prohloubení znalostí z botaniky a zoologie

  • 1. den - 22.5. - NPR Soutok, Cahnov, Ranšpurk 

  • 2. den - 23.5. – Nesyt, Hlohovecké rybníky, rybník František

  • 3. den - 24.5. – Mikulov, Svatý Kopeček, Jeskyně Na Turoldu

  • 4. den - 25.5. – Pouzdřany – NPR Kolby, Vodní dílo Nové Mlýny, Dolní Věstonice

  • 5. den - 28.5. – Lednice, Zámecký rybník, skleník

  Biologická exkurze
  Biologická exkurze

  Biologická olympiáda

  V pondělí 10. dubna se dva žáci naší školy zúčastnili Biologické olympiády. Ta se konala v SVČ ATLAS a BIOS v Přerově. V celkovém pořadí se Lukáš Parolek z primy umístil na hezkém 6. místě a hned za ním na 7. místě skončila Barbora Ptáčková ze sekundy. Tímto jim děkujeme za reprezentaci školy.

  Soutěž Naší přírodou

     V úterý 20.12.2016 se na Biologické stanici v Přerově uskutečnilo kvalifikační kolo soutěže Naší přírodou, ve kterém se spolu utkali zástupci všech gymnázií okresu Přerov.

      Soutěžilo se postupně ve dvou kategoriích (mladší – I., II. a starší – III., IV.) a čtyřech následujících oborech:

  • Společenstvo lesa (Barbora Ptáčková, Ondřej Hanák)

  • Společenstvo vodního prostředí (Lukáš Parolek, František Rezek)

  • Společenstvo polí, luk a pastvin (Lucie Mračková, Eliška Gärtnerová)

  • Společenstvo lidských sídlišť (David Kasan, Lukáš Churý)

  Všichni naši studenti si vedli výborně a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

  Získali jsme třikrát 1. místo, jedno 2. místo a třikrát 3. místo a stali jsme se tak nejúspěšnějším gymnáziem  ze všech zúčastněných gymnázií okresu .

      Vítězství v oboru Společenstvo lesa  mladší kategorie si odnesla Barča Ptáčková ze sekundy, v oboru společenstvo vody mladší kategorie Lukáš Parolek z primy a v oboru společenstvo lidských sídlišť ve starší kategorii zvítězil Lukáš Churý z tercie

     Všichni tři se zúčastní finále této soutěže, které proběhne 20.března 2017 a již teď se mohou těšit na odměnový zájezd, kterého se spolu s ostatními finalisty zúčastní v červnu příštího roku.

      Ondra Hanák z kvarty se s touto soutěží rozloučil letos krásným  2.místem, kdy  o  1.místo přišel díky rovnosti bodů se studentem z gymnázia Hranice až v závěrečném rozstřelu.

  3. místa získali: Lucie Mračková ze sekundy, David Kasan z primy a František Rezek z kvarty.

                                                                 Zpracovala: Mgr. Ivana Zavadilová

  • Soutěžní kytička otázek
  • Společenstvo lesa, ml. , Barbora Ptáčková
  • Společenstvo lidských sídlišť, ml., David Kasan
  • Společenstvo polí, luk a pastvin, Lucie Mračková
  • Společenstvo vody, ml., Lukáš Parolek
  • Naší přírodou 2016, všichni soutěžící z naší školy
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016
  • Den otevřených dveří 3. 12. 2016

  8. Kurz terénní biologie II    

  ·         Ve dnech 5. až 9. září 2016 se uskutečnila týdenní exkurze pro žáky Biologického semináře. Kurz je určen pro studenty 4. ročníku a oktávy a byl zaměřen na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí.